"Trans-Kol" sp. z o.o.
ul. Boryszewska 22
05-462 Wiązowna

Tel. (+48 22) 780-43-38
Faks (+48 22) 780-45-70

Transport
kolejowy

Transport
samochodowy

Transport intermodalny /
kombinowany


NIP:
952-10-75-100
REGON:
015421572
KRS nr:
0000150907
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki:
182.500,00 PLN

Wyślij do nas pocztę


  Międzynarodowa Spedycja Kolejowa
Strony wykonane
przez: